Sosyal Medya Kullanımının Depresyon ve Kaygıyı Arttırdığı Tespit Edildi

0
444

Günümüzde birçok kişinin en az bir tane sosyal medya hesabı bulunuyor. Pensilvanya Üniversitesi Psikoloji Bölümün’nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir deneyde, sosyal medya kullanımıyla daha düşük refah seviyeleri arasında ilk defa nedensel bir bağ olduğu ortaya kondu.

Araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, sosyal medya kullanımıyla yalnızlık, kaygı ve depresyon arasındaki bağlantı da araştırıldı. Son yıllarda sosyal medya kullanmak ve depresyon arasında bir ilişki olduğu sık sık konuşuluyordu. Ancak bu alanda somut bir çalışma gerçekleştirilmemişti. Araştırmacıların yürüttüğü bu çalışmada sosyal medya ile depresyon arasında direkt bir nedensel bağ olduğu ortaya çıktı.

Psikoloji Bölümü Klinik Eğitimi Direktörü olarak görev yapan Psikolog Melissa G. Hunt ve meslektaşları, insanların sosyal medya kullanımlarının psikolojik etkilerini test edebilmek amacıyla bir deney yaptı. Elde edilen sonuçlar sosyal medya platrfomlarını günlük maksimum 10 dakika kullananlarla kıyasladı.

Denek grubunu oluşturan 143 öğrenci, deneyin başında kendilerine verilen anketleri tamamladı. Daha sonra öğrenciler, sosyal medya sitelerini sıkça kullananlar ve seyrek kullananlar olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Instagram, Snapchat ve Facebook deneye katılan öğrenciler arasında en fazla kullanılan sosyal medya siteleriydi. Üç hafta boyunca öğrenciler sosyal medya platformlarını kullandı. Üç haftanın sonunda öğrencilerin psikolojierini ölçebilmek için aynı araçlar kullanılarak yeniden anket yapıldı. Elde edilen sonuçlar depresyon, kaygı ve yalnızlık gibi sonuçları ölçmek için değerlendirildi. Sosyal medya kullanımları kısıtlı olan öğrenci grubunun kaygı ve kaçırılma korkularında önemli düşüşler gözlendi. Özellikle, çalışmanın başında depresyonu daha yüksek seviyede olan denekler, sosyal medyada geçirdikleri zamanları kısıtlayarak depresif belirtilerinde azalma sağladı.

Günümüzde internet kullanımı ve refah konularında birçok çalışma yürütülüyor. Ancak bu deney sosyal medya kullanımıyla depresyonun tanımlanabileceğini doğrulayan tek çalışmadır. Bilim insanları ruh halinin ve ruh sağlığının iyileştirilebilmesi için sosyal medya kullanımının günde en fazla 30 dakika olmasını öneriyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here